COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

COVID-19 salgını tüm toplumlarda ani bir dönüşüm ve değişim yaratmış, 'normal' günlük yaşantı alışkanlıklarını değiştirmiştir. COVID-19 salgınının ataklarla tekrar etmesi ya da benzer salgınların veya acil durumların devam etmesi olasılıkları dikkate alınarak eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için bir takım planlamalar yapılması faydalı olacaktır. Bu planlamalar, 3 temel başlık altında ele alınabilir:   

Altyapı

Salgın dönemi, teknoloji destekli öğrenme ortamlarının planlı ve stratejik olarak yapılandırılmasına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak salgın durumunun devam etmesi halinde veya benzer acil durumlara daha hazırlıklı olabilmek amacıyla yaz döneminde üniversitemizin senkron ve asenkron uzaktan eğitim altyapısının güncellenmesi planlanmaktadır. Konuya ilişkin fizibilite çalışmaları başlamıştır.
 

 


Öğretim Elemanları

16 Mart 2020’den itibaren yaşanan deneyimler, yazılım ve donanım altyapısının yanı sıra uzaktan eğitimde insan faktörünün önemine dikkat çekmiştir. Eğitim-öğretim sürecinin merkezinde yer alan öğretim elemanlarının hazır bulunuşluğu, uzaktan eğitimde değişen rollerine uyum sağlama becerileri ve gerek teknoloji gerekse çevrimiçi ortamlarda kullanılan yeni pedagojilerin bilgisine sahip olma düzeyleri, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini kullanmaya yönelik tutum ve motivasyonlarını etkilemektedir. Dolayısıyla, akademik personelin uzaktan eğitimde yeni pedagojiler, öğretim tasarımı, öğrenme kuramları, yöntem ve teknikler, teknoloji entegrasyonu, çevrimiçi ortamlarda iletişim ve etkileşim gibi konularda bilgilendirilmesi planlanmaktadır. 

 


Öğrenciler

Okullarından, hocalarından ve arkadaşlarından aniden ayrılmak zorunda kalan öğrenciler, salgın döneminden psikolojik olarak da etkilenmişlerdir.  Ortak zorunlu derslerini uzaktan öğretim yoluyla alan öğrenciler nispeten DYS’ne ve uzaktan eğitim yöntemine alışık olsalar da, bu süreçte uyum sorunu yaşamışlardır. Özellikle de sosyo-ekonomik durumu veya coğrafi konumu nedeniyle düzenli İnternet bağlantısına sahip olmayan öğrenciler eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda, öğrencilerin oryantasyonu, sürece aktif olarak dahil edilmeleri, dijital araçlar ve sosyal medya aracılığıyla sürekli etkileşim ve iletişim içerisinde kalmalarının temininin yanı sıra, bu ve benzeri acil durumlarla başa çıkabilmek için bilişsel bilgi ve becerilerin artırılmasının yanı sıra öğrencilere psikolojik destek sağlanması için düzenli çevrimiçi seanslar yapılması planlanmaktadır.