COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Yayınlar

Yayınlar

MAKALE :

 

 

Thoughts On The Description, Spelling And Pronunciation Of The Omicron Variant Of The Coronavirus In Turkish

Ebubekir Eraslan, Journal of Social and Humanities Sciences Research  2022, p. 1765-1769

The Japanese adaptation and validation of the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S)

Şevket Özdemir, Mustafa Baloğlu, Rukiye Şahin, Journal of Community Psychology, 2022

Protective motivators and precautionary behaviors against COVID-19 in Turkey
Ufuk Türen, Yunus Gökmen, Haluk Erdem, Gökdeniz Kalkın, Health Promotion International, 2022, p. 1-14
Omicron'un Tanımı, Yazımı ve Okunuşuna Dair Düşünceler
Ebubekir Eraslan, Akademik Sosyal Araştırmalar, 2022, p. 95-100
An Assesment of the Pandemic Period On Art and Design in Higher Education in Turkey
Özsavaş Uluçay, N., Müezzinoğlu, M. K., & Karakaya, 2022
Korona,  Korona Virüsü, Kovid-19, Pandemi, Virüs Sözcüklerinin Tanımı, Kökeni ve Yazımı
Ebubekir Eraslan, "R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 2 1", Aralık 2021, p. 231-249, DOI: 10.29000/rumelide.1036513.
Covid-19 Salgınının Türk Kamu Diplomasisine Etkisi
Füsun Özerdem, Burhan Barlas, "Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi", 2021, p.73-98, ISSN: 2146-3417 | E-ISSN: 2587-2052
An impedimetric approach for COVID-19 detection
Yudum Tepeli Büyüksünnetçi, Burak Ekrem Çitil, Ülkü Anık, "Analyst, 2022,147", p.130-138, 10.1039/d1an01718g.
Covid-19 Pandemisinin Toplum Sağlığına Yansımaları
Media Subaşı Baybuğa, Şenay Akgün, Kitap Bölümü "COVID-19 PANDEMİSİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ" Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2021, 65-102, ISBN: 978-625-7492-70-6
Covid-19 ve Avrupa Birliği'nde Dayanışma Olgusu: Kazanımları ve Riskleri
Vatansever Deviren, Nursen; Daşkıran, Filiz, "COVID-19 PANDEMİSİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ" Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2021
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Çalışanlara Yönelik Alınan Sosyal Politika Tedbirleri ve Toplumsal Etkiler Bağlamında Tartışılması
Büşra Halis Öztürk, Merve Çelik Gönültaş, Kitap Bölümü "COVID-19 PANDEMİSİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ" Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2021, p.551-580 
Pandemi Süreci Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Sıklığını Nasıl Etkiledi?
Zuhal Uzunyayla, Ecesu Ekinci, Oğuzhan Yurtseven, Mert Tunç, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, “2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi”, 14-17 Ekim 2021, p.267-271
COVID-19 Pandemisinin Göçmen Havaleleri Üzerindeki Etkisi 
Duman Duygu, Barut Ilgın, International Migration Researches Congress Ankara, İCOMİR Mayıs 2021
GENETIC UNIFORMITY OF A SPECIFIC REGION IN SARS-CoV-2 GENOME AND REPURPOSING OF N-ACETYL-D- GLUCOSAMINE
Omur Baysal, Ragip Soner Silme, Cagatay Karaaslan, Alexander N Ignatov
COVID19Takip: Türkiye’de COVID-19 Salgınının Gerçek Zamanlı İzlenmesi için Web Arayüzü
Onur KARASOY, Zeynep Filiz EREN DOĞU- Turkiye Klinikleri J. Biostat. 2020;12(1):97-106
covid19takip.com
Koronavirüs Hastalığında Histopatolojik Bulgular (Histopathological Findings in Coronavirus Disease)
Melek ÜNÇEL, Özgür İlhan ÇELİK- Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 62-65
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
Göçeoğlu UU, Yıldırım SB, Ekinci E, Balcı Y. -Adli Tıp Bülteni – Covid-19 ve Adli Tıp Özel sayısına gönderilen Mayıs ayında basımı olacak derleme
Covıd-19 Enfeksiyonu Olan Sağlık Çalışanı Ve Adli Tıp Yaklaşımı
Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ – Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 2020; (Yayına kabul edilmiş makale).
Covid-19 Pandemisinin Etkeni ve Güncel Mikrobiyolojik Tanı Metodları
Alper AKSÖZEK, Burak Ekrem ÇİTİL - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 69-72.
Covid-19 Vakalarında Biyokimyasal Testlerin Değerlendirilmesi
Ercan SARUHAN - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 12-15.
Enfeksiyon Hastalıkları Açısından Koronavirüs : Covid -19 Hastalığı
Canan GÜRSOY, Emrah DOĞAN, Turhan TOGAN - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 19-23.
Gebelikte Covid-19 Yönetimi
Mehmet Ferdi KINCI, Gülin FEYKAN YEĞİN, Ahmet Akın SİVASLIOĞLU - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 50-54.
Lymphopenia that may develop in patients treated with temozolomide and immune control check‑point inhibitor may be a high risk for mortality during the COVID‑19 outbreak
Özgür Tanriverdi - Medical Oncology (2020) 37:50-51 https://doi.org/10.1007/s12032-020-01376-8
Regional anesthesia in patients with suspected COVID-19 infection
Altiparmak B, Korkmaz Toker M, Uysal AI, et al. - Regional Anesthesia & Pain Medicine Published Online First: 03 April 2020. doi: 10.1136/rapm-2020-101477
Covid-19 Tanılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı
Cemile ÇELEBİ - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp :35-40.
Corona Virüsüyle Mücadelede Hayata Geçirilen Toplumsal Uygulamaların Twitter Verileriyle Duygu Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Güncel Sarıman, Emre Mutaf, Euroasia Journal of Mathematics Engineering Natural and Medical Sciences · July 2020, p.137-148
PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI
ALDEMİR, C , AVŞAR, M . (2020). PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 148-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/738205
Data Science for Covid-19
Enis Karaarslan (MSKÜ), Doğan Aydin (DPÜ) An Artificial Intelligence Based Decision Support and Resource Management System for COVID-19 Pandemic kitabında bölüm yazarlığı
Forecasting the cumulative number of confirmed cases of COVID-19 in Italy, UK and USA using fractional nonlinear grey Bernoulli model
Şahin, U.; Şahin, T., 2020. Chaos, Fractals & Solitons, https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109948
COVID PANDEMİSİ ve TELETIP
Doç.Dr. Özgür TANRIVERDİ - Türkiye Klinikleri Dergisi- Tıbbi Onkoloji- Özel Konular "Covid- 19 ve Kanser" konulu kitapta bölüm yazarlığı
SARS-CoV-2 pandemisinde toplumsal ve kişisel eylemplanı
Mandıracıoğlu A, Yavuz C., SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlılık. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.48-52.
COVID-19, Medya ve Halk Sağlığı Hemşireliği
Subaşı Baybuğa M. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.83-9.
COVİD 19 PANDEMİSİNDE YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA DİRENCİN GELİŞTİRİLMESİ
Cemil YAVUZ, Sevnaz ŞAHİN, Canan İZMİRLİ Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu 29-30.09.2020
Parental psychological distress associated with COVID-19 outbreak: A large-scale multicenter survey from Turkey
Bıkmazer A., Kadak M.T., Doğan U. vd.., International Journal of Social Psychiatry. Kasım 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Spor Organizasyonlarına Etkisi ve Sporda Normalleşme Süreci
Ali Gürel GÖKSEL Turkish Studies (Elektronik)
THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THEPANDEMIC PERIOD (PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ)
RIZA AKYÜREK International Journal of Education Technology and Scientific Researches
Data analysis of Covid 19 pandemic and short term cumulative case forecasting using machine learning time series methods
Serkan Ballı, Chaos, Solitons & Fractals
Mutfak personelinin pandemi sürecini değerlendirmeleri ve gelecekle ilgili beklentileri
Selma Atabey
PANDEMİYLE MÜCADELE VE SİYASİ LİDERLERİN TUTUMLARI: ABD, ALMANYA, BREZİLYA VE YENİ ZELANDA ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
Gezgüç, G. M. & Duman, D. “Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi”, 7 (7), 2020, 253-275 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/56000/770334
Telerehabilitation During the COVID-19 Pandemic: Why and How?
Fatih Özden, International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 2020, p.147-148
“Dürtme” Fikrinin Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Covid-19 Döneminde Hükümetler Tarafından Uygulanması
Ceray ALDEMİR, Merve KAYA ,GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Eylül 2020, p.122-142
How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study in Turkey
Altınay Özdemir Meltem, Yıldız Sercan, SMARTJournal
Covid-19 Sonrası Turistik Tüketim Tutumu
Kılıç, B , Aslan, H , Gövce, M ., Gaziantep University Journal of Social Sciences
Genetic Uniformity of a Specific Region in SARS-CoV-2 Genome and In-Silico Target-Oriented Repurposing of NAcetyl-D- Glucosamine
Ömür Baysal, Ragıp Soner Silme, Çağatay Karaaslan, Preprints 2020
COVID-19: Hasta ve Yakınlarının Psikososyal Süreçleri ve Bakım Yönetimi
Pınar ÇİÇEKOĞLU,Nalan GÖRDELES BEŞER, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, "Covid 19"
COVID-19 Pandemic and Xenophobia: Case Studies Based on Social Theories
KALKIN, Gökdeniz, KORHAN, Arun ve ERDURMAZLI, Eser. FWU Journal of Social Scineces, 15(1), 26-40.
The Synergistic Impacts of Anthropogenic Stressors and COVID-19 on Aquaculture: A Current Global Perspective
G. Sarà, M. C. Mangano, M. Berlino, L. Corbari, M. Lucchese, G. Milisenda, S. Terzo, M. S. Azaza, J. M. F. Babarro, R. Bakiu, B. R. Broitman, A. H. Buschmann, R. Christofoletti, A. Deidun, Y. Dong, J. Galdies, B. Glamuzina, O. Luthman, P. Makridis, A. J. A. Nogueira, M. G. Palomo, R. Dineshram, G. Rilov, P. Sanchez-Jerez, H. Sevgili, M. Troell, K. Y. AbouelFadl, M. N. Azra, P. Britz, C. Brugere, E. Carrington, I. Celić, F. Choi, C. Qin, T. Dobroslavić, P. Galli, D. Giannetto, J. Grabowski, M. J. H. Lebata-Ramos, P. T. Lim, Y. Liu, S. M. Llorens, G. Maricchiolo, S. Mirto, M. Pećarević, N. Ragg, E. Ravagnan, D. Saidi, K. Schultz, M. Shaltout, C. Solidoro, S. H. Tan, V. Thiyagarajan & B. Helmuth , Reviews in Fisheries Science & Aquaculture
Evaluation of Interior Architecture Education in Turkey During the Pandemic.
Özsavaş Uluçay, N., Müezzinoğlu, M. K., & Güçlü, Y. (2021), In C. Crawford (Ed.), Shifting to Online Learning Through Faculty Collaborative Support (pp. 307-323).
Prediction of Covid 19 Spread with Box-Jenkins Models
Nida Gökçe Narin, Gamze Yüksel, 4th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’21), June 4-6, 2021
Forecasting seasonal electricity generation in European countries under Covid-19-induced lockdown using fractional grey prediction models and machine learning methods
Utkucan Şahin, Serkan Ballı, Yan Chen (2021), Applied Energy, 302, 117540
Development and application of a SARS-CoV-2 colorimetric biosensor based on the peroxidase-mimic activity of γ-Fe2O3 nanoparticles
Yudum Tepeli Büyüksünetçi, Burak Ekrem Çitil & Utku Tapan & Ülkü Anık, Microchim Acta 188, 335 (2021). https://doi.org/10.1007/s00604-021-04989-6
Dynamic Mode Decomposition for Covid 19 Data
Gamze Yüksel, Nida Gökçe Narin MUSLU,4th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’21), June 4-6, 2021, TURKEY
The comparison of fatigue, sleep quality, physical activity, quality of life, and psychological status in multiple sclerosis patients with or without COVID-19
Özkeskin Mehmet, Özden Fatih, Karaman Bedriye, Ekmekci Özgül, Yüceyar Nur, 2021 Multiple Sclerosis and Related Disorders
COVID-19 PANDEMİ PSİKOLOJİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞARLAK - Kitap Editörlüğü 
COVID-19 PANDEMISINE DISIPLINLERARASI BAKIŞ/COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Seçilmiş Finansal Göstergelerde Yapısal Kırılmaların İncelenmesi
Araş. Gör. Dr. Yusuf Tepeli - Kitap Bölümü
Covid-19 Salgınında Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Uygulamalar ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi
Demirel, A. C. & Sütçü, S. (2021) - OPUS International Journal of Society Researches , Pandemi Özel Sayısı , 3641-3675 . DOI: 10.26466/opus.858337
COVID-19 PANDEMISINE DISIPLINLERARASI BAKIŞ/COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Filiz DAŞKIRAN -  Ktap Bölümü
Covid-19 Pandemisinin Siyaset Üzerindeki Etkisi: ABD ve Yeni Zelanda Seçimleri Üzerinden Bir Değerlendirme. 
GEZGÜÇ, Gözde Müşerref & DUMAN, Duygu, FilizYayın Evi: Nobel,  Kitap Bölümü "COVID-19 PANDEMİSİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ" Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2021, 125-166, ISBN: 978-625-7492-70-6
COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELEDE BAŞARILI ÜLKELER: ÇİN HALK CUMHURİYETİ, GÜNEY KORE VE TAYVAN ÖRNEKLERİ
VATANSEVER DEVİREN, NURSEN, Kitap Bölümü "COVID-19 PANDEMİSİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ" Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2021, 125-166, ISBN: 978-625-7492-70-6
Kitap : COVID-19 PANDEMİSİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ
(EDİTÖRLER) VATANSEVER DEVİREN, NURSEN ve DAŞKIRAN, FİLİZ , Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2021, ISBN: 978-625-7492-70-6
Changes in olfactory bulbus volume and olfactory sulcus depth in the chronic period after COVID-19 infection
Bünyamin Güney, Ferda Bacaksızlar Sarı, Murat Yunus Özdemir, Neşat Çullu, Emrah Doğan & Turhan Togan (2021) Changes in olfactory bulbus volume and olfactory sulcus depth in the chronic period after COVID-19 infection, Acta Oto-Laryngologica, 141:8, 786-790, DOI
COVID 19- Pandemisinin Türkiye’deki Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi
Tarık Duran
Covid-19 Hastalığında Postmodern Bulgular
Ünüvar Göçeoğlu Ü, Can İÖ. Toprak Ergönen A, Adli Tıp ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.1-5.
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Satuk Buğra Yıldırım, Ecesu Ekinci, Yasemin Balcı, Adli Tıp Bülteni, 25 Özel Sayı, 2020, p.18-27
COVID-19 Enfeksiyonu Olan Sağlık Çalışanı ve Adli Tıp Yaklaşımı
Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Yasemin Balcı, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 2020, p.167-175
 
 
SÖZEL SUNUM :
UNILATERAL AXILLARY LYMPHADENOPATHY AFTER INACTIVATED COVID-19 VACCINATION 
Funda Dinç, Cenk Elibol, Murat Yunus Özdemir, Turhan Togan,” Türk Manyetik Rezonans Derneği 25. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı”, Ankara, 23-25 Eylül 2021
Kişisel İnternet Kullanımı ve COVID19
Dr. Öğr. Üyesi Betül BATTALOĞLU İNANÇ - 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ,Sözel Sunum, 4-6 Haziran 2020, BURDUR
COVID-19 ENFEKSİYONU YA DA ŞÜPHESİ OLAN ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMI
Recep KARA, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, INTERNATIONAL WORLD CHILDREN CONFERENCE 23-25 Ekim 2020