COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

AR-GE Faaliyetleri

AR-GE Faaliyetleri

Biyoteknoloji Enstitüsü Kurulması İçin Başvuru Yapıldı

Biyoteknoloji Enstitüsünün kurulması ile

  1. Bakteri, virüs, mantar, alg, bitki, hayvan, böcek ve insan gibi birçok canlının incelenmesi ve diğer canlılarla olan ilişkilerinin araştırılması;
  2. Canlıların yapısındaki kimyasal moleküllerin ve canlıların yaşamındaki kimyasal tepkimelerin incelenmesi;
  3. Çeşitli sektörlere hammadde sağlayacak protein, enzim ve ilaç etken maddelerin üretilmesi,
  4. Patente konu olan biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi;
  5. Canlıların yapısındaki olayların moleküler düzeyde incelenmesi ve canlılardaki proteinler, nükleik asitler ve enzimlerin yapısının araştırılması;
  6. Canlıların genetik çeşitliliklerinin ve genetik akrabalıklarının belirlenmesi;
  7. Çeşitli sektörlerde kullanılan seçili canlı türlerinin ve biyoçeşitliliğe kazandırılacak yeni türlerin kimliklendirilmesi ve genetik tanımlanmalarının gerçekleştirilmesi;
  8. Genlerin kopyalanması (klonlanması, çoğaltılması), bir canlıdan diğer canlıya aktarılması ve genetik hastalıkların tedavisi için çalışmaların yapılması;
  9. Gıda kalitesinin belirlenmesi;
  10. Bitki hastalıklarının genetik temellerinin araştırılması, aşıların ve ilaçların yapılması, erken teşhislerinin ve tedavilerinin planlanmalarının gerçekleştirilmesi

için çözümler sunulması mümkün olabilecektir. Özellikle ülkemiz ve dünyanın en büyük sorunu olan COVID-19 ve benzeri biyolojik tehditlere karşı mücadelede, Biyoteknoloji alanında elde edilecek kazanımlar ve uzmanlıkların önemi daha da artmıştır.

Proje Başvuruları

COVID-19 pandemi dönemi ve sonrası ile ilgili sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında toplam  12 adet TÜBİTAK 1001, 1 adet GEKA proje başvurusu yapılmıştır.

 

Etik Kurul Başvuruları

COVID-19 ve etkileri ile ilgili 04 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 16 etik kurul başvurusu yapılmıştır.

 

 

TÜBİTAK Projesi:

Dr. Öğr. Üyesi Seval Deniz KILIÇ : Tubitak 1512 Tekno girişim Sermayesi Desteği Programıkapsamında Dr. Öğretim Üyesi Volkan Ramazan Akkaya Hoca ortaklığında "NovelMath-Yeni Matematik Öğrenme Platformu" adlı iş fikri ileprojenin 2. aşamasına kabul sağlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÜZEK: Koronavirüslere konak tepkisinibelirleyen hedef proteinlere karşı ilaç yeniden konumlandırılması için bir web portalı geliştirilmesi projesi Tübitak 2247-C tarafından 44,500TL bütçe ile desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje kapsamında Biyoinformatik doktora öğrencisi Rana Salihoğlu, Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencisi Fatih Saraçoğlu , Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencisi İlayda Betül Uçar bursiyer olarak desteklenecektir. Proje yürütücüsü Tuğba Süzek, proje araştırmacıları Barış Ethem Süzek, Başak Abak, Talip Zengin, Mustafa Sibai, Onur Karasoy'dur. Proje sonuçları web portalı TÜSEB projesi tarafından sağlanmakta olan yüksek başarımlı sunucular üzerinden yayınlanacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem SÜZEK: Muğla Üniversitesi Biyoinformatik Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Barış Ethem Süzek'in yürütücülüğünde 119E664 nolu 295,000TL bütçeli Tübitak 3501 projesi Ardeb tarafından 30 ay desteklenmeye değer görülmüştür. Proje kapsamında 1 doktora , 2 yüksek lisans ve 2 lisans bursiyeri desteklenecektir. Virüs-konak etkileşimi biyoinformatiği üzerine olan proje Araştırma Laboratuvarları Merkezi (ALM) bünyesinde kurulan, Tematik Alan Laboratuvarları içerisinde yer alan Biyoinformatik Laboratuvarı’nda sürdürülecektir  

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Özbek’ in yürütücü; Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Müge Adnan, Doç. Dr. Özgür Ulubey, Öğr. Gör. Dr. Ali Yakar’ ın araştırmacı; doktora öğrencilerimiz Öğr. Gör. Nurhayat Kocatürk, Uğur Can Köşk, Evrim Bacacı ve yüksek lisans öğrencimiz Canan Budak’ ın bursiyer olarak yer aldığı ARDEB COVID-19  Programı kapsamında "65 Yaş Üstü Kadınlara Sosyal İzolasyon Altında Gerekli Dijital Yetkinliklerin Kazandırılması" başlıklı 143.900 ₺ bütçeli projeleri kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Vefa Saygın Öğütle’ nin yürütücü; Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü doktora öğrencimiz Duygu Sarımuratoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araş. Gör. Funda Sönmez Öğütle ve Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Gökçe Sevlü’ nün bursiyer olarak yer aldığı ARDEB COVID-19  Programı kapsamında "Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri" başlıklı 95.376 ₺ bütçeli projeleri kabul edilmiştir.


 

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇANAKOĞLU : Covid-19 Hastalığının Tanısında Kullanılmak Üzere Monoklonal ve Poliklonal Antikor Üretilmesi ve Antijen -Antikor Tabanlı Lateral Akışlı İmmunokromatografik Hızlı Test Kitleri Geliştirilmesi- Yürütücü (8863 nolu TÜSEB başvurusu)