COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Yayınlar

Yayınlar

MAKALE :

COVID19Takip: Türkiye’de COVID-19 Salgınının Gerçek Zamanlı İzlenmesi için Web Arayüzü
Onur KARASOY, Zeynep Filiz EREN DOĞU- Turkiye Klinikleri J. Biostat. 2020;12(1):97-106
covid19takip.com
Koronavirüs Hastalığında Histopatolojik Bulgular (Histopathological Findings in Coronavirus Disease)
Melek ÜNÇEL, Özgür İlhan ÇELİK- Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 62-65
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
Göçeoğlu UU, Yıldırım SB, Ekinci E, Balcı Y. -Adli Tıp Bülteni – Covid-19 ve Adli Tıp Özel sayısına gönderilen Mayıs ayında basımı olacak derleme
Covıd-19 Enfeksiyonu Olan Sağlık Çalışanı Ve Adli Tıp Yaklaşımı
Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ – Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 2020; (Yayına kabul edilmiş makale).
Covid-19 Pandemisinin Etkeni ve Güncel Mikrobiyolojik Tanı Metodları
Alper AKSÖZEK, Burak Ekrem ÇİTİL - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 69-72.
Covid-19 Vakalarında Biyokimyasal Testlerin Değerlendirilmesi
Ercan SARUHAN - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 12-15.
Enfeksiyon Hastalıkları Açısından Koronavirüs : Covid -19 Hastalığı
Canan GÜRSOY, Emrah DOĞAN, Turhan TOGAN - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 19-23.
Gebelikte Covid-19 Yönetimi
Mehmet Ferdi KINCI, Gülin FEYKAN YEĞİN, Ahmet Akın SİVASLIOĞLU - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 50-54.
Lymphopenia that may develop in patients treated with temozolomide and immune control check‑point inhibitor may be a high risk for mortality during the COVID‑19 outbreak
Özgür Tanriverdi - Medical Oncology (2020) 37:50-51 https://doi.org/10.1007/s12032-020-01376-8
Regional anesthesia in patients with suspected COVID-19 infection
Altiparmak B, Korkmaz Toker M, Uysal AI, et al. - Regional Anesthesia & Pain Medicine Published Online First: 03 April 2020. doi: 10.1136/rapm-2020-101477
Covid-19 Tanılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı
Cemile ÇELEBİ - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp :35-40.
Corona Virüsüyle Mücadelede Hayata Geçirilen Toplumsal Uygulamaların Twitter Verileriyle Duygu Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Güncel Sarıman, Emre Mutaf
PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI
ALDEMİR, C , AVŞAR, M . (2020). PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 148-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/738205
Data Science for Covid-19
Enis Karaarslan (MSKÜ), Doğan Aydin (DPÜ) An Artificial Intelligence Based Decision Support and Resource Management System for COVID-19 Pandemic kitabında bölüm yazarlığı
Forecasting the cumulative number of confirmed cases of COVID-19 in Italy, UK and USA using fractional nonlinear grey Bernoulli model
Şahin, U.; Şahin, T., 2020. Chaos, Fractals & Solitons, https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109948
COVID PANDEMİSİ ve TELETIP
Doç.Dr. Özgür TANRIVERDİ - Türkiye Klinikleri Dergisi- Tıbbi Onkoloji- Özel Konular "Covid- 19 ve Kanser" konulu kitapta bölüm yazarlığı

SÖZEL SUNUM :

Kişisel İnternet Kullanımı ve COVID19
Dr. Öğr. Üyesi Betül BATTALOĞLU İNANÇ - 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ,Sözel Sunum, 4-6 Haziran 2020, BURDUR