COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Yayınlar

Yayınlar

MAKALE :

COVID19Takip: Türkiye’de COVID-19 Salgınının Gerçek Zamanlı İzlenmesi için Web Arayüzü
Onur KARASOY, Zeynep Filiz EREN DOĞU- Turkiye Klinikleri J. Biostat. 2020;12(1):97-106
covid19takip.com
Koronavirüs Hastalığında Histopatolojik Bulgular (Histopathological Findings in Coronavirus Disease)
Melek ÜNÇEL, Özgür İlhan ÇELİK- Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 62-65
Covid-19 Enfeksiyonu, Postmortem Süreç ve Defin İşlemleri
Göçeoğlu UU, Yıldırım SB, Ekinci E, Balcı Y. -Adli Tıp Bülteni – Covid-19 ve Adli Tıp Özel sayısına gönderilen Mayıs ayında basımı olacak derleme
Covıd-19 Enfeksiyonu Olan Sağlık Çalışanı Ve Adli Tıp Yaklaşımı
Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ – Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 2020; (Yayına kabul edilmiş makale).
Covid-19 Pandemisinin Etkeni ve Güncel Mikrobiyolojik Tanı Metodları
Alper AKSÖZEK, Burak Ekrem ÇİTİL - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 69-72.
Covid-19 Vakalarında Biyokimyasal Testlerin Değerlendirilmesi
Ercan SARUHAN - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 12-15.
Enfeksiyon Hastalıkları Açısından Koronavirüs : Covid -19 Hastalığı
Canan GÜRSOY, Emrah DOĞAN, Turhan TOGAN - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 19-23.
Gebelikte Covid-19 Yönetimi
Mehmet Ferdi KINCI, Gülin FEYKAN YEĞİN, Ahmet Akın SİVASLIOĞLU - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp : 50-54.
Lymphopenia that may develop in patients treated with temozolomide and immune control check‑point inhibitor may be a high risk for mortality during the COVID‑19 outbreak
Özgür Tanriverdi - Medical Oncology (2020) 37:50-51 https://doi.org/10.1007/s12032-020-01376-8
Regional anesthesia in patients with suspected COVID-19 infection
Altiparmak B, Korkmaz Toker M, Uysal AI, et al. - Regional Anesthesia & Pain Medicine Published Online First: 03 April 2020. doi: 10.1136/rapm-2020-101477
Covid-19 Tanılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı
Cemile ÇELEBİ - Ege Klin Tıp Derg 2020;58 (1) Ek /Supp :35-40.
Corona Virüsüyle Mücadelede Hayata Geçirilen Toplumsal Uygulamaların Twitter Verileriyle Duygu Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Güncel Sarıman, Emre Mutaf
PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI
ALDEMİR, C , AVŞAR, M . (2020). PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 148-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/738205
Data Science for Covid-19
Enis Karaarslan (MSKÜ), Doğan Aydin (DPÜ) An Artificial Intelligence Based Decision Support and Resource Management System for COVID-19 Pandemic kitabında bölüm yazarlığı
Forecasting the cumulative number of confirmed cases of COVID-19 in Italy, UK and USA using fractional nonlinear grey Bernoulli model
Şahin, U.; Şahin, T., 2020. Chaos, Fractals & Solitons, https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109948
 
COVID PANDEMİSİ ve TELETIP
Doç.Dr. Özgür TANRIVERDİ - Türkiye Klinikleri Dergisi- Tıbbi Onkoloji- Özel Konular "Covid- 19 ve Kanser" konulu kitapta bölüm yazarlığı
 
SARS-CoV-2 pandemisinde toplumsal ve kişisel eylemplanı
Mandıracıoğlu A, Yavuz C., SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlılık. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.48-52.
COVID-19, Medya ve Halk Sağlığı Hemşireliği
Subaşı Baybuğa M. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.83-9.
COVİD 19 PANDEMİSİNDE YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA DİRENCİN GELİŞTİRİLMESİ
Cemil YAVUZ, Sevnaz ŞAHİN, Canan İZMİRLİ Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu 29-30.09.2020
 
Parental psychological distress associated with COVID-19 outbreak: A large-scale multicenter survey from Turkey
Bıkmazer A., Kadak M.T., Doğan U. vd.., International Journal of Social Psychiatry. Kasım 2020
 
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Spor Organizasyonlarına Etkisi ve Sporda Normalleşme Süreci
Ali Gürel GÖKSEL Turkish Studies (Elektronik)
THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THEPANDEMIC PERIOD (PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ)
RIZA AKYÜREK International Journal of Education Technology and Scientific Researches
Data analysis of Covid 19 pandemic and short term cumulative case forecasting using machine learning time series methods
Serkan Ballı, Chaos, Solitons & Fractals
Mutfak personelinin pandemi sürecini değerlendirmeleri ve gelecekle ilgili beklentileri
Selma Atabey
PANDEMİYLE MÜCADELE VE SİYASİ LİDERLERİN TUTUMLARI: ABD, ALMANYA, BREZİLYA VE YENİ ZELANDA ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
Gezgüç Gözde Müşerref, Duman Duygu, 2020, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
Telerehabilitation During the COVID-19 Pandemic: Why and How?
Fatih Özden, International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences
“Dürtme” Fikrinin Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Covid-19 Döneminde Hükümetler Tarafından Uygulanması
Ceray ALDEMİR, Merve KAYA ,GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study in Turkey
Altınay Özdemir Meltem, Yıldız Sercan, SMARTJournal
Covid-19 Sonrası Turistik Tüketim Tutumu
Kılıç, B , Aslan, H , Gövce, M ., Gaziantep University Journal of Social Sciences
Genetic Uniformity of a Specific Region in SARS-CoV-2 Genome and In-Silico Target-Oriented Repurposing of NAcetyl-D- Glucosamine
Ömür Baysal, Ragıp Soner Silme, Çağatay Karaaslan, Preprints 2020
COVID-19: Hasta ve Yakınlarının Psikososyal Süreçleri ve Bakım Yönetimi
Pınar ÇİÇEKOĞLU,Nalan GÖRDELES BEŞER, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, "Covid 19"
--
--

SÖZEL SUNUM :

Kişisel İnternet Kullanımı ve COVID19
Dr. Öğr. Üyesi Betül BATTALOĞLU İNANÇ - 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ,Sözel Sunum, 4-6 Haziran 2020, BURDUR
COVID-19 ENFEKSİYONU YA DA ŞÜPHESİ OLAN ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMI
Recep KARA, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU, INTERNATIONAL WORLD CHILDREN CONFERENCE 23-25 Ekim 2020