COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

MSKÜ Uzaktan Eğitimde En Başarılı Üniversiteler Arasında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, uzaktan eğitim süresince gösterdiği yüksek performansıyla, süreci en iyi yöneten Üniversiteler arasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), Covid-19 Pandemi’si sürecinde uzaktan eğitime geçen üniversitelerin bu süreci ne kadar iyi yönettiklerine dair bir araştırma gerçekleştirdi.

Her yıl çeşitli konularda üniversitelerin performanslarını ölçen ÜniAr, bu defa uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini en yüksek seviyede memnun eden üniversitelerin sıralamalarını paylaştı.

18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada, uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten devlet üniversiteleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi dokuzuncu sırada yer aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de uzaktan eğitim süreci boyunca öğrencilere en doğru kararları en kısa sürede iletmek için büyük çaba sarfettiklerini belirterek, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

 

 

Sayılarla 2020-2021 Güz Döneminde Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

 

 

COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitemizde eğitim-öğretim uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmeye devam edilmektedir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde toplam 6.105 ders, 1.128 öğretim elemanı tarafından Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden eşzamanlı (senkron) uzaktan eğitim yolu ile verilmektedir.

 

 

2020-2021 Güz Yarıyılı istatistiklerine bakıldığında, 5 Ekim 2020 - 13 Aralık 2020 arasındaki dönemde Üniversitemiz öğrencilerinin %87,63’ünün derslere eriştiği tespit edilmiştir. 13 Aralık 2020 tarihi itibariyle sisteme 1.243.355 giriş ile birlikte derslere toplam 17.044.659 erişim sağlanmıştır. Üniversitemiz öğretim elemanları, dersleri kapsamında toplam 140.656 adet ve 3.508,117 GB içerik paylaşımında bulunmuştur. Bu içerikler içerisinde 58.161 kayıtlı ders videosu, 54.594 kaynak ve dosya, 14.986 kitap-link-sayfa ve 1.609 sözlük-forum-sohbet-anket etkinliği yer almaktadır.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması nedeniyle Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu karara göre, tüm akademik birimlerin sınavları çevrimiçi sınav, ödev, proje, performans, kayıt vb. yollarla yapabileceği duyurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde ders veren 40 akademik birimde yürütülen 6.105 ders kapsamında, ara sınav olarak 2.737 çevrimiçi sınav ve 3.368 ödev etkinliği gerçekleştirilmiştir. Senato kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının ve bütünleme sınavlarının yapılış şekillerinin dönem sonuna doğru alınacak kararlarla belirlenmesine hükmedilmiştir.

 

Öğretim Elemanlarımıza Yönelik Bilgilendirme, Destek ve Yönlendirme Faaliyetleri

 

COVID-19 salgınının devam etmesi üzerine, bahar döneminde verilen kısa süreli eğitimlere ek olarak, tüm öğretim elemanlarına yönelik bir Uzaktan Öğretim Sertifika Programı hazırlanmıştır. Eş zamanlı uzaktan öğretim yöntemiyle 2020 yılının Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı başında gerçekleştirilen Uzaktan Öğretim Sertifika Programına 1.161 öğretim elemanı katılmıştır. Eğitim programı,

 

  • açık ve uzaktan öğrenmenin temelleri,
  • öğrenme kuramları,
  • uzaktan eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler,
  • öğretim tasarımı,
  • etkileşim tasarımı,
  • geri bildirim tasarımı,
  • uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme,
  • dijital telif hakları ve etik,
  • açık eğitim kaynakları

 

gibi konularda öğretim elemanlarına yetkinlik kazandırmayı hedeflemiştir.

 

Bu çalışmalara ek olarak, öğretim elemanları düzenli olarak kısa videolar, kılavuzlar ve infografiklerle bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Temel eğitimlerin tamamlanmasını takiben, bu bilgilendirmeler daha çok belirli araçların ve yöntemlerin ders içerisindeki kullanımına yönelik olarak yapılmaktadır. Bilgilendirmeler, bir teknolojinin veya medya türünün tanıtımından ziyade o teknolojinin veya medyanın pedagojik değerine ve belli öğrenme hedeflerinin kazandırılmasında nasıl kullanılacağına odaklanmaktadır. Bu bilgilendirmeler haftanın belli günlerinde (Haftanın İpucu, Haftanın Aracı, vb. gibi) öğretim elemanlarının e-postalarına gönderilmekte ve UZEM’in web sayfasında ve Youtube kanalında paylaşılmaktadır.

 

Bu dönemde eğitim-öğretim sürecinin niteliğini artırmak amacıyla Üniversitemiz tarafından tedarik edilerek öğretim elemanlarının kullanımına sunulan grafik tablet, aksiyon kamerası, vb. gibi cihazların derslerde nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirmeler de UZEM tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Ayrıca, çevrimiçi derslerde kullanılan farklı araç, yöntem ve teknikler öğretim elemanlarımız tarafından birbirleriyle paylaşılmakta, örneklerin bazıları UZEM web sayfasında yer almaktadır.

 

UZEM, Covid-19 küresel salgını sebebiyle ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarının tüm derslerinin uzaktan öğretim uygulamaları ile verilmeye başlandığı Mart 2020’den itibaren, sadece kurumumuz bünyesindeki personelimize değil Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere de hizmet vermeye başlamıştır. Öğretim tasarımı, etkileşim tasarımı, geri bildirim tasarımı, uzaktan eğitimde web 2.0 araçlarının kullanımı, uzaktan eğitimde kullanılabilecek yöntem ve teknikler, e-değerlendirme, öğrenme yönetim sistemleri ve sanal sınıflar, telif hakları ve etik gibi birçok konuda eş zamanlı ve eş zamansız eğitimler verilmiştir.

 

Öğrencilerimize Yönelik Bilgilendirme, Destek ve Yönlendirme Faaliyetleri

 

Uzaktan eğitim sistemi içerisinde öğrenci motivasyonu ve katılımını sürekli kılmak için, COVID-19 salgını nedeniyle acil durum uzaktan öğretim sürecine geçildiğinden bu yana Üniversitenin web sayfası ve resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrenciler ile sürekli iletişim ve etkileşim devam etmektedir. Öğrencileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan videolar ve infografikler öğrencilere kolay erişim açısından öncelikle sosyal medya hesaplarından servis edilmekte ve ardından web sayfalarında paylaşılmaktadır.

 

Sosyal medya aracılığı ile öğrencilerin soru ve sorunlarına ivedilikle çözüm önerisi getirilmektedir. Özelikle e-posta, Twitter, Facebook ve Youtube üzerinden ulaştırdıkları sorunları çözüme kavuşturmak için 7/24 çalışan bir ekip bulunmaktadır.

 

Öğrenciler için Ders Yönetim Sistemi’nin kullanımı ve sınav süreçlerine dair kılavuzlar oluşturulmuş ve hem Ders Yönetim Sistemi hem de UZEM web sayfasında erişime açılmıştır.

 

UZEM web sayfasında ayrıca bir gerçek zamanlı erişim ve yardım bağlantısı (ticket) bulunmaktadır. Bu bağlantıdan öğrenciler talep ve destek ihtiyaçlarını mesaj atarak iletebilmektedir.

 

Öğrenme Kaynakları

 

Üniversitemiz 2012 yılında UZEM’nin kurulması ve ilk uzaktan öğretim programlarının aktif hale gelmesiyle birlikte kendi kurumsal Ders Yönetim Sistemi’ni açık kaynak kodlu (Moodle) platform temelinde oluşturmuştur. Ders Yönetim Sistemi’nin ara yüzü ve özellikleri işleyiş ilerledikçe öğretim elemanlarının ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda geliştirilmiş ve güncellenmiştir.

 

2019 yılına kadar büyük çoğunlukla yalnızca uzaktan eğitim programları ve uzaktan verilen ortak zorunlu dersler ile sınırlı sayıda öğretim elemanı tarafından yüz yüze derslerin desteklenmesinde kullanılan Ders Yönetim Sistemi, Üniversitenin 2019 yılında başlattığı Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde tüm öğretim elemanlarının kullanımına açılmış ve her dönem Öğrenci Bilgi Sistemi’nde açılan tüm derslerin Ders Yönetim Sistemi’nde de açılması ve öğrenci ve öğretim elemanlarının sisteme otomatik olarak atanması mümkün kılınmıştır. Bu proje, COVID-19 salgınıyla başlayan acil durum uzaktan öğretim sürecinin nispeten kolaylıkla yönetilebilmesini mümkün kılmış ve Üniversitemiz zaman kaybetmeden bir (1) hafta içerisinde eğitim-öğretime hazır hale gelmiştir.

 

Kullanılan Ders Yönetim Sistemi, farklı türde materyallerin öğrencilere sunulmasını mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda, ders sayfasında öğretim elemanları ders notlarını, sunumları, ders videolarını, ses dosyaları, web bağlantıları ve etkileşimli materyalleri öğrencileriyle paylaşabilmekte, forum ve tartışma platformları üzerinden senkron veya asenkron tartışma ortamı oluşturabilmekte, ortak çalışma yapabilmekte, sistem üzerinden ödev verip toplayabilmekte, ödevleri değerlendirebilmekte ve kısa sınav gibi farklı değerlendirme yöntemlerini kullanabilmektedir. Öğretim elemanları bu tür farklı ve çeşitli öğrenme materyalleri kullanarak öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Tüm bu materyallere kampüs dışından da erişim sağlanabilmektedir. Öğrenciler ayrıca kampüs dışından dijital kütüphane hizmetlerine erişebilecekleri konusunda da bilgilendirilmekte ve yönlendirilmektedir.

 

Eş zamanlı (senkron) derslerde kullanılan video konferans programlarına da single sign-on yöntemiyle Ders Yönetim Sistemi üzerinden erişilebilmektedir. Üniversitenin kurumsal video konferans programı olarak Adobe Connect kullanılmaktadır. Ancak, öğretim elemanlarının talepleri üzerinde uygulama ağırlığı olan dersler için Zoom programı da belli programlar için sisteme entegre edilmiştir.

 

Merkez bünyesinde bir Dijital Medya Laboratuvarı bulunmakta olup, açık ders malzemeleri, ders videoları, tanıtım videoları, vb. çekimlerinde öğretim elemanlarına destek verilmektedir. Ayrıca, Merkez bünyesinde farklı binalarda ve akademik birimlerde oluşturulan ve interaktif tahta, hareketli kamera ve ses sistemi ile donatılan stüdyolarda canlı ders anlatımları ve ders videosu çekimleri yapılmaktadır (https://uzem.mu.edu.tr/tr/studyolar--4504).

 

 

 


Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

 

COVID-19 döneminde Üniversitemiz öğrencilerine 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Canlı Destek Hattı, video, e-posta, telefon yoluyla ve infografik duyuru paylaşımlarıyla bilgilendirme ve destek çalışmaları yürütülmüştür. Bunların dışında birimimizin güncellenen web sayfasında ve özellikle “Sık Sorulan Sorular” başlığı altında öğrencilerimize çeşitli bilgilendirmeler güncel bir şekilde yapılmaktadır. Bu bilgilendirme ve destek çalışmaları Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

Örnek Ders İçerikleri

Üniversitemiz hocalarının hazırlamış olduğu ve aşağıdaki bağlantılarda yer alan örnek dersleri inceleyebilir, hangi yöntemin size ve dersinize uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

Uzaktan eğitim sisteminde kullanılan video, ses ve görüntü kayıtlarının, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabi olup izin alınmadan kullanılması ve paylaşılması durumunda ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağını hatırlatırız.

Doç.Dr. Reşat Ünal’ın Rekombinant DNA Teknolojisi Dersi

Doç. Dr. Esra Sağlık'ın Çağdaş Sanat Yorumları Dersi 

Doç. Dr. Müge Adnan'ın Materials Development in ELT Dersi

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan'ın Varoluşçu Felsefe Dersi

Dr. Öğr. Üyesi Şamil Sefergil'in Ürogenital Sistem Dersi